Empresa instal·ladora autoritzada per la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya per a realitzar instal·lacions, manteniment i reparacions de: Electricitat. Gas. Aigua. Calefacció i aigua calenta sanitaria. Climatització.